العربية
  • +212 522 690 557
  • contact@yaksour.ma
  • Lundi - Vendredi 9h - 17h

Electricite

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quo nostrum deleniti quia vel doloribus harum repudiandae provident ipsa unde exercitationem, inventore, doloremque natus quisquam itaque dolores voluptatibus incidunt nisi vero! Nam quia odio earum esse sed exercitationem. Minima explicabo mollitia labore magni. Culpa eius eligendi laudantium possimus nobis consectetur praesentium ipsam porro!
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quo nostrum deleniti quia vel doloribus harum repudiandae provident ipsa unde exercitationem, inventore, doloremque natus quisquam itaque dolores voluptatibus incidunt nisi vero! Nam quia odio earum esse sed exercitationem. Minima explicabo mollitia labore magni. Culpa eius eligendi laudantium possimus nobis consectetur praesentium ipsam porro!
  • Installation complète
  • Cablage électrique
  • Cablage informatique
  • Mise aux normes

Installation complète

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Deleniti praesentium id sapiente veritatis accusantium hic voluptatibus ratione amet rem ullam, nisi quo voluptatum sunt incidunt asperiores, sequi quibusdam fugiat officia.

Tableau & cablage électrique

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Deleniti praesentium id sapiente veritatis accusantium hic voluptatibus ratione amet rem ullam, nisi quo voluptatum sunt incidunt asperiores, sequi quibusdam fugiat officia.

Cablage informatique

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Deleniti praesentium id sapiente veritatis accusantium hic voluptatibus ratione amet rem ullam, nisi quo voluptatum sunt incidunt asperiores, sequi quibusdam fugiat officia.

Mise aux normes.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Deleniti praesentium id sapiente veritatis accusantium hic voluptatibus ratione amet rem ullam, nisi quo voluptatum sunt incidunt asperiores, sequi quibusdam fugiat officia.

Gallery photos

+212 634 324 545
contact@yaksour.ma
Lotissement Yakssour lot N° 7 Rue 22 N° 138 – Casablanca -
Lotissement Yassamin lot N° 12 Rue 65 N° 70 – Casablanca -