العربية
 • +212 522 690 557
 • contact@yaksour.ma
 • Lundi - Vendredi 9h - 17h

Menuiserie Aluminium

YAKSOUR Menuiserie vous propose ses services pour la fabrication, réparation, rénovation ou entretien de tout élément en bois et sur mesure : fenêtres, placards, escaliers, dressing, portes, bibliothèques, meubles, façades de boutique, étagères, mezzanines, escaliers, éléments de décoration, parquet, cuisines, salles de bain, etc. YAKSOUR travaille également avec des entreprises partenaires et aussi des artisans qualifiés et compétents de tout type, des fournisseurs, des monteurs, créateurs et artistes pouvans réaliser des prestations sur mesure et de haute qualité. YAKSOUR Menuiserie est reconnue pour la qualité de ses produits à travers la sélection rigoureuse de ses fournisseurs. Le sérieux de son installation contribue également à sa notoriété grâce à ses poseurs compétents et expérimentés, en effet désormais 4 équipes de pose travaillent jour après jour à la réalisation de vos projets. Ainsi pour vos travaux en neuf ou en rénovation, que vous soyez particuliers ou professionnels, nous sommes à votre écoute pour vous apporter des conseils de qualité afin de concrétiser votre projet.
 • Portes
 • Fênetres
 • Volet Roulant
 • Placards
 • Cuisines
 • Cabine Douche
 • Veranda
 • Décoration

Porte

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Deleniti praesentium id sapiente veritatis accusantium hic voluptatibus ratione amet rem ullam, nisi quo voluptatum sunt incidunt asperiores, sequi quibusdam fugiat officia.

Cuisines

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Deleniti praesentium id sapiente veritatis accusantium hic voluptatibus ratione amet rem ullam, nisi quo voluptatum sunt incidunt asperiores, sequi quibusdam fugiat officia.

Fênetres

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Deleniti praesentium id sapiente veritatis accusantium hic voluptatibus ratione amet rem ullam, nisi quo voluptatum sunt incidunt asperiores, sequi quibusdam fugiat officia.

Veranda

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Deleniti praesentium id sapiente veritatis accusantium hic voluptatibus ratione amet rem ullam, nisi quo voluptatum sunt incidunt asperiores, sequi quibusdam fugiat officia.

Volet Roulant

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Deleniti praesentium id sapiente veritatis accusantium hic voluptatibus ratione amet rem ullam, nisi quo voluptatum sunt incidunt asperiores, sequi quibusdam fugiat officia.

Cloison

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Deleniti praesentium id sapiente veritatis accusantium hic voluptatibus ratione amet rem ullam, nisi quo voluptatum sunt incidunt asperiores, sequi quibusdam fugiat officia.

Placards

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Deleniti praesentium id sapiente veritatis accusantium hic voluptatibus ratione amet rem ullam, nisi quo voluptatum sunt incidunt asperiores, sequi quibusdam fugiat officia.

Cabine Douche

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Deleniti praesentium id sapiente veritatis accusantium hic voluptatibus ratione amet rem ullam, nisi quo voluptatum sunt incidunt asperiores, sequi quibusdam fugiat officia.

Gallery photos

+212 634 324 545
contact@yaksour.ma
Lotissement Yakssour lot N° 7 Rue 22 N° 138 – Casablanca -
Lotissement Yassamin lot N° 12 Rue 65 N° 70 – Casablanca -